Tabeller

Tabeller används för att visa större datamängder på ett överskådligt sätt i rader och kolumner

Välja tabell

Använd datatabellen när du behöver en tabell där användaren till exempel ska kunna söka, filtrera, sortera och paginera innehållet.

Använd någon av informationstabellerna när du behöver en enkel tabell för att visa information i rader och kolumner.

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide