Flikar

Du använder flikar för att gruppera infomation inom ett visst område. Du ska däremot inte använda flikar för navigering.

Design och språk

Alternativa komponenter

När du inte ska använda flikar

Du ska inte använda flikar för navigering.

Komponent och kod


Skriv tabellbeskrivning här

Egenskap

Attribut

Beskrivning

Typ

Förvalt värde

activeTab

active-tab

Anger vilken flik som ar aktiv. Går även att ange vilken flik som ska vara aktiv efter att komponenten renderas, om inget är angivet så blir första fliken automatiskt aktiv.

string

-

tabsContentRef

tabs-content-ref

Referens till innehållet i en eller flera flikar, antalet bör stämma överens med antalet i tabsRef.

string | string[]

-

tabsDescription

tabs-description

Lägger en aria-label som läsas upp av skärmläsaren, med syftet att ge en kort beskrivning på listan av flikar.

string

-

tabsRef

tabs-ref

Referens till en eller flera flikar.

string | string[]

-

Flikar för att gruppera information

Exemplet visar hur du kan använda flikar för att gruppera information efter typ av nyhet.

HTML JavaScript Text
        
<button class="c-btn">HTML</button>
        
       

Hej

Hej hopp

<jv-tabs tabs-ref="['flik1', 'flik2', 'flik3']" tabs-content-ref="['flik1 content', 'flik2 content', 'flik3 content']">

 <span slot="flik1">HTML</span>
 <span slot="flik2">JavaScript</span>
 <span slot="flik3">Text</span>

 <pre slot="flik1 content">        <code>
&lt;button class="c-btn"&gt;HTML&lt;/button&gt;
        </code>
       </pre>
 <p slot="flik2 content">Hej</p>
 <p slot="flik3 content">Hej hopp</p>
</jv-tabs>

Flikar för filtrering

Alla Öppna Stängda
<jv-tabs tabs-ref ="['flik1', 'flik2', 'flik3']" tabs-description="Välj typ av frukt">
  <span slot="flik1">Alla</span>
  <span slot="flik2">Öppna</span>
  <span slot="flik3">Stängda</span>
</jv-tabs>

Äldre version av flikar

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide