Skriva för webbplatser

När du skriver för en webbplats ställer det särskilda krav på hur skriver och formaterar texterna. På den här sidan finns saker du behöver tänka på.

Dessutom behöver du följa de vanliga klarspråkstipsen för att din text ska bli tydlig och begriplig. Det handlar till exempel om att du ska förklara nödvändiga facktermer, använda stor och liten bokstav vid rätt tillfälle och att du ska välja korta prepositioner. Läs mer på intranätet på sidan Klarspråk, skrivtips och översättning.

Lär känna läsaren

En text kan ha flera målgrupper med olika förkunskaper. Identifiera din viktigaste målgrupp och skriv för den.

Vad är målet med texten? Vad ska läsaren veta eller göra efter att ha läst texten?

Vilka förkunskaper och vilken inställning har läsaren till ämnet? Det kan påverka hur mycket information du behöver ha med, vilka ord och vilken ton du väljer.

Utgå från läsarens behov och våga rensa

Tänk på vad läsaren behöver veta, inte på vad du vill berätta. Du kan ofta hoppa över saker som syfte och bakgrund. De sakerna var viktiga när du utformade reglerna bakom texten men de gör texten lång och tung och passar därför inte på webben. Värdet i din text ligger inte i att den innehåller all information som du kan om ämnet. Värdet ligger i att besökaren vill läsa texten, förstår den och vet vad hen ska göra.

Du kan tänka på din text som en anslagstavla. Är det fullt med lappar på anslagstavlan finns det risk för att läsaren inte ser den viktigaste lappen. Våga rensa! Jobba sedan med att göra resten tydligt och begripligt.

Svara på läsarens frågor

Visa att du vill läsaren väl, att du vill hjälpa den och att du tror på att den vill göra rätt. Var klar över syftet med sidan och om det finns något läsaren ska göra på sidan (till exempel ansöka om något, skriva ut en broschyr eller ladda ned ett dokument). Fundera på vilka frågor läsaren troligtvis kommer att ställa och se till att texten svarar på frågorna. Exempel på frågor är ”Vad ska jag göra nu?” och ”Vem ska jag ta kontakt med?”

Börja med det viktigaste

Att skriva det viktigaste först är bra både för läsaren och för sökmotorer. Det betyder att du både ska skriva det viktigaste innehållet först i meningen och placera det viktigaste stycket för den viktigaste målgruppen högt upp på sidan.

Välj ett kärnfullt men mjukt språk

Variera gärna längden på meningarna men hoppa över de allra längsta meningarna. En mening med mer är 25 ord är sällan bra. Stryk ord som inte gör någon nytta, men låt inte texten bli stolpig. För att få en mjuk känsla i texten kan du använda så kallade bindeord, både inom en mening och för att binda ihop meningar och stycken. Exempel på bindeord är därför, det betyder att och alltså.

Låt sidan stå för sig själv

Många användare kommer direkt till sidan via sök till exempel via extern sökmotor eller webbplatsens sökfunktion, och har inte klickat sig fram i en struktur. Innehållet på sidan ska gå att förstå utan att man ser strukturen på webbplatsen. Det gäller både att läsaren ska få all den information hen behöver på sidan, och att till exempel rubriker och hänvisningar till vidare läsning ska vara tydliga.

Skriv en tydlig huvudrubrik på sidan

Huvudrubriken på sidan ska innehålla det ord eller den fras som flest personer söker efter. Den ska också sammanfatta hela innehållet på sidan med så få ord som möjligt, och läsaren ska snabbt förstå om den har hamnat rätt och om det lönar sig att läsa vidare eller inte.

Försök att lägga det viktigaste ordet i rubriken först eftersom det är det ordet som besökaren letar efter och som också syns i bland annat webbläsarens list, det vill säga högst upp på skärmen.

Om rubriken innehåller ett långt ord kan rubriken brytas på många rader när den visas i en mobiltelefon. Det kan du undvika genom att lägga in ett så kallat mjukt bindestreck där du vill att ordet ska avstavas. Ett mjukt bindestreck syns bara om det behövs och annars märks det inte.

Säg det viktigaste i ingressen

Du har några få sekunder på dig att visa besökaren om den ska läsa vidare eller om den har hamnat fel och ska lämna sidan. På en stor skärm kan läsaren snabbt skaffa sig en uppfattning av innehållet genom att skumma igenom rubrikerna. I en mobil har besökaren inte samma möjlighet till det utan ser i första hand huvudrubriken och ingressen. Ingressen måste därför vara kärnfull och innehålla en eller flera nyckelmeningar som visar det viktiga som sidan innehåller. Ingressen påverkar också hur sökbar din sida är så använd de nyckelord som läsaren söker efter. I ingressen kan du hellre upprepa nyckelordet flera gånger än att använda en synonym. När nyckelordet står flera gånger är det bättre för sökbarheten. Men tänk på att det inte får bli ett överdrivet upprepande – det gillar varken läsaren eller sökmotorerna. Ingressen bör vara ungefär tre meningar.

Skriv inte:

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna att tänka på när du besöker en gård med djur eller tar emot besökare på din gård.

Skriv:

Att tvätta händer med tvål och vatten är det viktigaste för att hindra smitta mellan djur och människor. Det gäller både om du är djurägare och när du besöker en gård.

Gör ett nytt stycke där det behövs

En tydlig styckesindelning underlättar för läsaren att förstå sammanhanget i texten. Kortare stycken gör texten luftigare och lättare att läsa. Stycken kan variera i längd men 3 till 10 meningar är vanligt.

Varje nytt stycke behöver inte ha en egen rubrik, men om stycket handlar om någon nytt så bör du lägga till en ny rubrik.

Använd korta mellanrubriker

Mellanrubriker gör det möjligt för läsaren att snabbt skumma över sidan för att se om innehållet är intressant eller inte. I en mobiltelefon tar rubriker mycket plats på skärmen så tänk därför på att rubrikerna ska

  • vara korta (ungefär fem ord)
  • vara kärnfulla
  • innehålla ett verb
  • spegla innehållet i texten under rubriken
  • vara formulerade som svar, inte som frågor.

  Läsaren är du och Jordbruksverket är vi

  Vi har ett personligt tilltal i våra texter. Vi kallar läsaren för du och skriver vi om Jordbruksverket.

  I texter som vänder sig till företag eller organisationer använder vi "du" så långt det är möjligt, eftersom det fortfarande är en person som läser texten. Men vi kan skriva till exempel "din organisation" eller "ni" när det gör texten lättare att förstå.

  Använd aktiva verb som visar vem som gör vad

  Använd aktiva verb i stället för passiva. Skriv "Du ska skicka in ansökan" i stället för ”Ansökan skickas in".

  Aktiva verb gör det lättare för läsaren att ta till sig texten och det blir tydligt om det är läsaren eller någon annan som ska göra något.

  Använd verb, inte substantiv

  Undvik verb som har blivit substantiv. Skriv "utbilda" i stället för "hålla en utbildning". Skriv ”kontrollera” i stället för ”göra en kontroll”.

  Skriv det viktigaste ordet först

  Det är bra för alla läsare att det viktigaste ordet står först men särskilt viktigt är det för de personer som använder skärmläsare och bara lyssnar på det första ordet innan de klickar sig vidare. Skriv därför det viktiga ordet först. Skriv "Kontakta oss om du har frågor", skriv inte "Om du har frågor kan du kontakta oss".

  Välj det korta ordet

  Det är aldrig bra att använda långa sammansatta ord och det blir ännu viktigare när en text ska läsas i mobilen. Anledningen är både platsbrist och att det kan bli konstiga radbrytningar och tomma utrymmen när raderna bryts på grund av ett långt sammansatt ord. Försök i stället att hitta en kort synonym för det långa ordet eller dela upp det i flera ord.

  Skriv "utbildning" i stället för "utbildningsinsats". Skriv "utveckla hållbart" i stället för "hållbarhetsutveckling".

  Om du ska skriva om en hönsbesättning kan du använda det ordet första gången för att därefter skriva om besättningen eller hönsen.

  Om du behöver använda ett långt ord (12 bokstäver eller längre) så lägger du till ett mjukt bindestreck i ordet. Det behövs för att ordet ska radbrytas på rätt ställe på mindre skärmar. Ett mjukt bindestreck syns bara om det behövs, annars märks det inte. Så här gör du:

  • Ställ markören på det ställe där du vill att ordet ska brytas.
  • Välj Specialtecken/Mjukt bindestreck.

  Du lägger till det mjuka bindestrecket när du är inne i Sitevision. Om du gör det i Word följer inte det mjuka bindestrecket med när du kopierar in texten i Sitevision.

  Använd punktlistor vid uppräkning

  Använd punktlistor när du har en text som innehåller en uppräkning eller flera alternativ. Punktlistor hjälper läsaren att orientera sig i texten på samma sätt som en bra mellanrubrik gör. Information om hur du skriver en punktlista på rätt sätt finns på intranätet på sidan Klarspråk, skrivtips och översättning.

  Hänvisa inte till höger eller vänster

  På en liten skärm kan vänster- och högermenyn hamna på andra ställen. Det betyder att du inte kan hänvisa läsaren till att läsa mer till höger eller vänster. Skriv i stället till exempel ”Under Mer information hittar du en broschyr om…”.

  Skriv tydliga länkar

  Vi ska göra noggranna val när det gäller länkar. Det ska alltid framgå varför länken finns och det ska vara tydligt var användaren hamnar. För många länkar hjälper inte besökaren, den blir snarare osäker på om den har läst allt. Kanske informationen vi vill länka till i stället borde finnas på sidan.

  Placera länkar på en egen rad efter relevant stycke.

  En bra länk ska

  • så långt som möjligt motsvara rubriken på sidan den leder till
  • vara så tydlig att den går att förstå helt ur sitt sammanhang
  • inte innehålla "Läs mer", "Läs om", "Här kan du ta del av" och så vidare
  • inte avslutas med punkt.

  Exempel på länkar med tydlig länktext

  Om ditt företag har drabbats av katastrofala händelser kopplat till din biodling kan du ansöka om undantag från reglerna för ekologisk produktion.

  Undantag vid katastrofsituationer

  Vid handel med utrotningshotade djur krävs tillstånd från länsstyrelsen samt CITES-intyg för varje enskilt djur. Av de djur som vanligtvis säljs i zoobutiker är det framförallt vissa reptiler och vissa papegojarter som kan vara hotade.

  Det här är CITES-intyg

  Exempel på länkar till andra webbplatser

  Länkar till andra webbplatser ska ha domännamnet inom parentes och leda direkt till relevant undersida.

  I vissa fall kan Tullverket behöva göra en särskild undersökning av de ekonomiska villkoren vid förädling.

  Aktiv och passiv förädling (tullverket.se)

  Appen visar våra vanligaste fjärilar i odlingslandskapet.

  Ladda ner appen (play.google.com)

  Undvik förkortningar och tecken

  Skriv alltid ut orden i stället för att använda förkortningen. Förkortningar kan vara svåra för läsaren att förstå och även om läsaren förstår så stoppar det upp läshastigheten. Förkortningar kan också läsas upp felaktigt av skärmläsare. I tabeller kan det vara platsbrist och där kan du välja de allmänt kända förkortningarna.

  Även tecken stoppar upp läshastigheten. Undvik därför att använda till exempel parenteser, snedstreck och procenttecken.

  Skriv datum och klockslag på enhetligt sätt

  Skriv ut datumet i löpande text. Skriv ”den 31 januari 2025”, skriv inte ”250131”. Skriv "den 27 april", inte "27:e april".

  Klockslag skriver du med punkt mellan timmar och minuter.

  Sätt inte ut minuter om det är hela timtal som anges. Skriv klockan 8–12, inte 8.00–12.00. Om den ena tidsangivelsen gäller både timmar och minuter och den andra gäller bara timmar, ska du bara ange minuter i det första fallet: Växeln är öppen klockan 8.15–17.

  Du ska inte skriva en nolla framför första siffran i ental.

  Beskriv de delar som inte är text

  För att en skärmläsare ska kunna tyda allt som finns på skärmen måste du beskriva de delar av innehållet som inte är text med text. Du kan till exempel behöva beskriva en bild eller en ikon med text. Innehållet i till exempel en tabell eller en grafik kan du behöva beskriva både som text på sidan och i den bakomliggande koden. Ikoner, knappar och bilder som du beskriver i koden ska du beskriva enhetligt och tydligt. En telefonikon ska till exempel inte beskrivas som telefon på ett ställe och telefonlur på ett annat eftersom det blir svårt för de som använder skärmläsare.

  Senast publicerad

  Sidansvarig för sidan är Styleguide