Textjustering

Du kan välja var en text ska placeras genom att använda hjälpklasser.

Använder du hjälpklasserna för textjustering kan du vänsterjustera, centrera eller högerjustera en text.

Justera textens placering

Hjälpklasser för textjustering

Klassnamn

Beskrivning

text-left

Vänsterjusterat

text-center

Centrerat

text-right

HögerJusterat

Exempel

Vänsterjusterat

Centrerat

Högerjusterat

HTML
<p class="text-left">Vänsterjusterat</p>
<p class="text-center">Centrerat</p>
<p class="text-right">Högerjusterat</p>

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide