Textkontraster

För att texten ska vara lätt att läsa krävs det att den har tillräcklig kontrast. Det innebär att texten ibland måste vara mörk och ibland ljus, beroende på bakgrunden.

Färg och kontraster gör det lättare för användaren att förstå tjänstens innehåll och att interagera med tjänsten på rätt sätt. En högre kontrast är enklare att se än en låg kontrast och det finns även lagkrav på kontrastnivån. Styleguidens komponenter är utformade för att följa lakgraven på kontrast.

När du behöver skapa egna komponenter

  Om du behöver göra egna komponenter är det bra att känna till följande:

  • Undvik att ha text över bilder. Särskilt responsiva bilder ändrar sig beroende på innehåll och webbläsarens skärmstorlek. Det är omöjligt att veta vad bakgrundsfärgen blir mot texten.
  • Lita inte på dina ögon för att bestämma den korrekta kontrasten utan kontrollera den med digitala verktyg. Även om en vit text över ljust orange eller neongrönt verkar lätt att läsa är kontrasten ofta för låg.

Regler om kontrast

Enligt WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 AA ska text och interaktiva element ha ett färgkontrastförhållande på minst 4,5:1. På webbriktlinjer kan du läsa om kraven på tillräckling kontrast mellan text och bakgrund Länk till annan webbplats. och om kraven på kontrast i komponenter och grafik Länk till annan webbplats..

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide