Designprinciper för digitala tjänster

Designprinciperna ska hjälpa dig i dina val när du utvecklar en digital tjänst eller webbplats. Principerna utgår från Jordbruksverket färdplan och kommunikationsplan och är framtagna för att vi ska nå Jordbruksverkets mål samt för att användarna ska få största möjliga nytta av våra digitala tjänster.

De sex designprinciperna ska hjälpa oss välja

Gör det enkelt

Vi förenklar det komplexa utan att offra de detaljer som är nödvändiga för nyttan.

Var rakt på sak

Vi levererar information och tjänster utan att slösa användarens tid.

Tänk framåt

Vi är modiga. Vi förutser användarens kända och okända behov så att det är lätt att göra rätt.

Skapa trovärdighet och trygghet

Vi är konsekventa samt väljer det beprövade och testade.

Var stabil och tillgänglig

Vi möter användaren oberoende av deras förutsättningar.

Gör det lilla extra

Vi ger användaren en lite bättre upplevelse än vad den förväntat sig.

Principerna kan ändras

Designprinciperna huvudsakliga syfte är att stötta oss när vi utvecklar digitala tjänster. Om vi märker att principerna inte ger tillräcklig stöttning eller leder oss fel får vi justera dem. Principerna kan även behöva ändras om vi får en ny strategi eller om våra användare får andra behov och förväntningar. Du kan alltid kontakta styleguideteamet om du har frågor om principerna.

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide