Visa kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter är information som berättar hur man kan få kontakt med en person eller en organisation. Vilken information som kontaktuppgifter består av kan skilja sig åt beroende på om uppgifterna hänvisar till en privatperson eller organisation. Däremot kan uppgifterna presenteras i ungefär samma ordning.

Kontaktuppgifter till en privatperson

Presentera kontaktuppgifterna i följande ordning:

 • Förnamn Efternamn
 • Adress (c/o, gatuadress, postnummer, POSTORT)
 • Mobil
 • Telefon
 • E-post

Exempel på hur kontaktuppgifter till en privatperson kan presenteras

Testförnamn Testsson

Personnummer
19710234-1337

Adress

Box 121

545 97 BOTTNARYD

Mobil

070-112 45 56

Telefon

036-336 05 22

E-post

test@testmail.se

Kontaktuppgifter till en organisation

Presentera kontaktuppgifterna i följande ordning:

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Adress (attention, c/o, gatuadress, postnummer, POSTORT)
 • Mobil
 • Telefon
 • E-post

Exempel på hur kontaktuppgifter till en organisation kan presenteras

Stadens blomsterodling

Organisationsnummer
771153-1211

Adress

attn. Kalle Testsson

c/o Annan Person

Box 121

111 11 STADEN

Mobil

070-111 23 45

Telefon

036-336 05 22

E-post

test@testmail.se

Varför skriver vi ihop vissa uppgifter utan enskilda rubriker?

Hela postadressen står i samma fält eftersom det är uppgifter som hör ihop och behöver visas tillsammans för att användaren ska kunna kontaktas via brev eller ett utskick. Om användaren ska fylla i uppgifter ska de presenteras var för sig, men när de visas upp är det enklare att ta till sig informationen om uppgifterna står under varandra utan enskilda rubriker.

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide