Driftsättningar och miljöer

Vi driftsätter nya versioner av styleguiden ungefär en gång i månaden. Styleguiden finns även i Jordbruksverkets interna miljöer såsom utv-, test-, och volymmiljön.

Ny version driftsätts varje månad

Vi driftsätter nya versioner av styleguidens komponentbibliotek ungefär en gång i månaden. Driftsättningarna kan innehålla buggrättningar och nya komponenter eller varianter av befintliga komponenter.

Vill du ta del av det som utvecklas innan en driftsättning så hittar du det i Nexus. Styleguide-teamet informarar om när Nexus är uppdaterat i Element-gruppen "Styleguide hjälp mig".

Här kan ni se alla driftsatta versioner av styleguiden

Brytande förändringar två gånger per år

Två gånger per år innehåller driftsättningarna brytande förändringar. Ambitionen är att det ska vara vid någon driftsättningarna i februari och oktober. De brytande förändringarna innehåller också designförändringar som till exempel utseende på komponenter, färg och typstorlek.

Uppgraderingsscript till brytande förändringar

Till versioner med brytander förändringar finns det färdiga script som du kan använda. Här hittar du alla tidigare script och hur man använder dem:

https://git.intern.jordbruksverket.se/interntitstod/designsystem/-/tree/integration/src/scripts Länk till annan webbplats.

Ligg i fas med versionerna

Planera så att ditt team har tid att uppdatera nya versioner av styleguiden. När alla använder den senaste versionen av styleguiden säkerställer vi bland annat att våra kunder möts av ett enhetligt utseende i våra tjänster.

Dokumentation om gamla versioner

Du hittar dokumentation om varje version genom att byta ut bokstäverna X i länken nedan till sifforna i den version du efterfrågar.

https://cdn.jordbruksverket.se/designsystem/X.X.XX/package/dist/release/index.html

Du hittar versionsnumren på sidan med nyheter.

Versionsnumreringen

Vid varje driftsättning blir det en ny version av styleguidens komponentbibliotek i formatet: 12.0.0.

  • Den första siffran ökas när det är en brytande förändring mot föregående version.
  • Den mellersta siffran ändras om den nya version innehåller ny features som till exempel nya komponenter.
  • Den sista siffran ökas om det bara är buggfixar eller mindre rättningar som driftsätts.

Driftsättningar till interna miljöer

Styleguiden levereras även till Jordruksverkets utv-, test- och volymmiljöer regelbundet. I styleguidens xwiki kan du som jobbar på Jordbruksverket se de senaste byggena till de olika miljöerna. Använder du styleguidens komponentbibliotek i någon av de interna miljöerna måste de peka mot motsvarande miljö för styleguidens komponentbibliotek så att de interna miljöerna inte går mot produktionsmiljön eller på varandra.

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide