Driftsättningar och miljöer

Vi driftsätter nya versioner av styleguiden ungefär en gång i månaden. Styleguiden finns även i Jordbruksverkets interna miljöer såsom utv-, test-, och volymmiljön.

Ny version driftsätts varje månad

Vi driftsätter nya versioner av styleguidens komponentbibliotek ungefär en gång i månaden.
Här kan ni se alla driftsatta versioner av styleguiden

Brytande förändringar var fjärde driftsättning

Var fjärde driftsättning innehåller brytande förändringar. Driftsättningarna däremellen innehåller mindre ändringar som till exempel buggrättningar.

Versionsnumreringen

Vid varje driftsättning blir det en ny version av styleguidens komponentbibliotek i formatet: 12.0.0.

  • Den första siffran ökas när det är en brytande förändring mot föregående version,
  • Den mellersta siffran ändras om den nya version innehåller ny features som t.ex. nya komponenter
  • Den sista siffran ökas om det bara är buggfixar eller mindre rättningar som driftsätts.

Driftsättningar till interna miljöer

Styleguiden levereras även till Jordruksverkets utv-, test- och volymmiljöer regelbundet. I styleguidens xwiki kan du som jobbar på Jordbruksverket se de senaste byggena till de olika miljöerna. Använder du styleguidens komponentbibliotek i någon av de interna miljöerna måste de peka mot motsvarande miljö för styleguidens komponentbibliotek så att de interna miljöerna inte går mot produktionsmiljön eller på varandra.

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide