Ikoner

Namn : Bokmärke

Class : sjv-i-bokmarke

Content : "\e903"

Namn : Kalender

Class : sjv-i-kalender

Content : "\e914"

Namn : Check

Class : sjv-i-check

Content : "\e904"

Namn : Extern länk

Class : sjv-i-extern-lank

Content : "\f08e"

Namn : Pil upp

Class : sjv-i-pil-upp

Content : "\ea3a"

Namn : Pil ner

Class : sjv-i-pil-ner

Content : "\ea3e"

Namn : Pil höger

Class : sjv-i-pil-hoger

Content : "\ea3c"

Namn : Pil vänster

Class : sjv-i-pil-vanster

Content : "\ea40"

Namn : Chevron ner

Class : sjv-i-chevron-ner

Content : "\e906"

Namn : Chevron upp

Class : sjv-i-chevron-upp

Content : "\e907"

Namn : Chevron höger

Class : sjv-i-chevron-hoger

Content : "\e905"

Namn : Chevron vänster

Class : sjv-i-chevron-vanster

Content : "\e908"

Namn : Ångra

Class : sjv-i-angra

Content : "\e900"

Namn : Kommentar

Class : sjv-i-kommentar

Content : "\e916"

Namn : Kopiera

Class : sjv-i-kopiera

Content : "\e917"

Namn : Sök

Class : sjv-i-sok

Content : "\e925"

Namn : Redigera

Class : sjv-i-redigera

Content : "\e921"

Namn : E-post

Class : sjv-i-e-post

Content : "\e909"

Namn : Kryss

Class : sjv-i-kryss

Content : "\e90b"

Namn : Utropstecken

Class : sjv-i-utropstecken

Content : "\e929"

Namn : Flagga

Class : sjv-i-flagga

Content : "\e90e"

Namn : Skräp

Class : sjv-i-skrap

Content : "\e923"

Namn : Mapp

Class : sjv-i-mapp

Content : "\e91b"

Namn : Öppen mapp

Class : sjv-i-oppen-mapp

Content : "\e91d"

Namn : Hamburgermeny

Class : sjv-i-hamburgermeny

Content : "\e910"

Namn : Hem

Class : sjv-i-hem

Content : "\e911"

Namn : Telefon

Class : sjv-i-telefon

Content : "\e93b"

Namn : Spara

Class : sjv-i-spara

Content : "\e93c"

Namn : Minus

Class : sjv-i-minus

Content : "\e91c"

Namn : Plus

Class : sjv-i-plus

Content : "\e91f"

Namn : Skriv ut

Class : sjv-i-skriv-ut

Content : "\e924"

Namn : Fråga

Class : sjv-i-fraga

Content : "\e90f"

Namn : RSS

Class : sjv-i-rss

Content : "\e922"

Namn: Inställningar

Class : sjv-i-installningar

Content : "\e913"

Namn : Logga in

Class : sjv-i-logga-in

Content : "\e919"

Namn : Logga ut

Class : sjv-i-logga-ut

Content : "\e91a"

Namn : Användare

Class : sjv-i-anvandare

Content : "\e901"

Namn : Användare cirkel

Class : sjv-i-anvandare-cirkel

Content : "\e93d"

Namn : Uppdatera

Class : sjv-i-uppdatera

Content : "\e928"

Namn : Fel

Class : sjv-i-fel

Content : "\e930"

Namn : Varning

Class : sjv-i-varning

Content : "\e92d"

Namn : Framgång

Class : sjv-i-framgang

Content : "\e92e"

Namn : Språk

Class : sjv-i-sprak

Content : "\e933"

Namn : Lager

Class : sjv-i-lager

Content : "\e935"

Namn : Caret sortera

Class : sjv-i-caret-sortera

Content : "\e938"

Namn : i

Class : sjv-i-i

Content : "\f129"

Namn : Info

Class : sjv-i-info

Content : "\e931"

Namn : Ladda upp

Class : sjv-i-ladda-upp-fil

Content : "\e912"

Namn : Ladda ner

Class : sjv-i-ladda-ner-fil

Content : "\e939"

Namn : Support

Class : sjv-i-support

Content : "\e93a"

Namn : Tag

Class : sjv-i-tag

Content : "\e926"

Ikoner för nedladdning av filer

Använd dessa ikoner när du vill att användaren ska ladda ner en fil. Placera ikonen till vänster om texten som förklarar vad som ska laddas ner.

I löpande text ska inte ikoner inte användas.

Namn : Wordfil

Class : sjv-i-wordfil

Content : "\e92b"

Namn : Fil

Class : sjv-i-fil

Content : "\e90c"

Namn : Filarkiv

Class : sjv-i-filarkiv

Content : "\e90d"

Namn : Ljudfil

Class : sjv-i-ljudfil

Content : "\e918"

Namn : Kodfil

Class : sjv-i-kodfil

Content : "\e915"

Namn : Excelfil

Class : sjv-i-excelfil

Content : "\e90a"

Namn : Bildfil

Class : sjv-i-bildfil

Content : "\e902"

Namn : Powerpoint-fil

Class : sjv-i-powerpoint-fil

Content : "\e920"

Namn : PDF-fil

Class : sjv-i-pdf-fil

Content : "\e91e"

Namn : Videofil

Class : sjv-i-videofil

Content : "\e92a"