Innehåll A - Flex grow 2

Innehåll B - Flex shrink 0

Innehåll C - Flex grow 1