Förnamn är våra individuella namn som vi oftast får vid födseln. Du kan ha flera förnamn men ett av dem används vanligen vid tilltal i vardagliga situationer.