Välj de ogräs som du tycker är svårast att ta bort.