Namnge din bilaga med ett namn som överenstämmer med innehållet, till exempel Karta.pdf