Antal hundar och katter i Eksjö och Nässjö
Kommun Antal hundar Antal katter
Eksjö 2 102 1 255
Nässjö 1 555 992
Summa 3 657 2 247