Antal hundar efter typ av hushåll
2018 2017 2016 2015
Hushåll med barn 220 000 219 015 221 111 251 515
Hushåll utan barn 522 548 556 555 550 000 524 442
En vuxen 126 796 154 005 118 554 112 554
Fler än en vuxen 408 454 410 001 415 054 422 555