Datatabell

Stödansökan

Journalnummer
Datum
2021-11-20
Namn
Stöd för bredband
Komplett
Status
Inskickad
Ansökantyp
Företagsstöd
Journalnummer
4567-8901-2
Datum
2021-12-05
Namn
Inköp av en ny maskin för mjölkning av kor
Komplett
Status
Inskickad
Ansökantyp
Projektsstöd
Journalnummer
3456-7890-1
Datum
2022-01-05
Namn
Startbidrag för ett nytt fiskuppfödning projekt
Komplett
Status
Inskickad
Ansökantyp
Projektsstöd
Journalnummer
3456-7890-1
Datum
2022-01-15
Namn
Köpa en ny traktor som körs med förnybar energi
Komplett
Status
Utkast
Ansökantyp
Projektsstöd
Journalnummer
5678-9012-3
Datum
2022-02-10
Namn
Utveckling av landskap för bättre växtodling
Komplett
Status
Utkast
Ansökantyp
Företagsstöd
Journalnummer
2345-6789-0
Datum
2022-02-28
Namn
Renovering av solpaneler
Komplett
Status
Ändring
Ansökantyp
LLU
Journalnummer
6789-0123-4
Datum
2022-03-05
Namn
Forskningsbidrag för att mäta effekter på våra skogar på grund av svinepest
Komplett
Status
Ändring
Ansökantyp
LLU
Journalnummer
1234-5678-9

Tillägg

Brytpunkter

Två olika klassnamnsprefix används för att identifiera enhetens brytpunkter vid olika enhetsbredder. md:klassnamn och sm:klassnamn. md betyder medelstora skärmar och nedåt (t.ex. surfplattor) och sm betyder små skärmar och nedåt (t.ex. mobil, smart klocka). .c-datatable__table--card .md:c-datatable__table--card .sm:c-datatable__table--card

Tillägg Översikt

Namn Klassnamn Beskrivning
Small c-datatable--small Kompakt datatabell, ej tillgänglighetsanpassad.
Tabell-layout fixed c-datatable__table--fixed Alla tabellkolumner har samma bredd
Kort c-datatable__table--card Kortvy på mindre enheter.
Vi har två globala variabler som styrs när en kort ska konverterats till staplad kort.
--c-datatabell-card-first-child-min-width: 8rem
--c-datatabell-card-last-child-min-width: 60%
Tillåt horisontell scroll c-datatable__table--nowrap Tabellbredden anpassas inte efter tillgänglig plats. Om innehållets bredd är större än enhetens bredd, navigerar du med rullningslisten

Kodskelett

c-datatable ├── c-datatable__header │ ├── c-datatable__header-heading │ └── c-datatable__header-filters ├── c-datatable__wrapper │ └── c-datatable__table │ ├── c-datatable__table-header │ │ ├── c-datatable__table-header-col │ │ ├── c-datatable__table-header__button │ │ └── c-datatable__table-header__icon │ └── c-datatable__table-body │ └── c-datatable__table-body__cell │ ├── c-datatable__table-body__cell-description │ └── c-datatable__table-body__cell-empty └── c-datatable__footer