Stödansökan

Journalnummer
Datum
2021-11-20
Namn
Stöd för bredband
Komplett
Status
Inskickad
Ansökantyp
Företagsstöd
Journalnummer
4567-8901-2
Datum
2021-12-05
Namn
Inköp av en ny maskin för mjölkning av kor
Komplett
Status
Inskickad
Ansökantyp
Projektsstöd
Journalnummer
3456-7890-1
Datum
2022-01-05
Namn
Startbidrag för ett nytt fiskuppfödning projekt
Komplett
Status
Inskickad
Ansökantyp
Projektsstöd
Journalnummer
3456-7890-1
Datum
2022-01-15
Namn
Köpa en ny traktor som körs med förnybar energi
Komplett
Status
Utkast
Ansökantyp
Projektsstöd
Journalnummer
5678-9012-3
Datum
2022-02-10
Namn
Utveckling av landskap för bättre växtodling
Komplett
Status
Utkast
Ansökantyp
Företagsstöd
Journalnummer
2345-6789-0
Datum
2022-02-28
Namn
Renovering av solpaneler
Komplett
Status
Ändring
Ansökantyp
LLU
Journalnummer
6789-0123-4
Datum
2022-03-05
Namn
Forskningsbidrag för att mäta effekter på våra skogar på grund av svinepest
Komplett
Status
Ändring
Ansökantyp
LLU
Journalnummer
1234-5678-9