Tillgänglighet

Som offentlig myndighet har vi skyldighet att göra våra webbplatser, e-tjänster, appar och det innehåll som finns på dem tillgängligt.

De krav du ska följa

Jordbruksverkets digitala tjänster ska följa lagen om tillgänglighet. För att uppfylla lagen ska du följa de kriterier som finns beskrivna i den europeiska standarden EN 301 549.

  • För e-tjänster och webbplatser ska du följa kriterierna i Annex A, tabell A1.
  • För mobila applikationer ska du följa kriterierna i Annex A, tabell A2.

Du kan läsa kriterierna på engelska i EN 301 549 Länk till annan webbplats. ,

Du kan också läsa en förenklad version på svenska på webbriktlinjer.se Länk till annan webbplats.

Alla tjänster ska ha en tillgänglighetsredogörelse

Alla våra digitala tjänster ska ha en tillgänglighetsredogörelse där vi beskriver om någon del i tjänsten inte är tillgänglig. Redogörelsen ska också ha en kommentarsfunktion där användarna kan påpeka brister i tillgängligheten.

Kontakta webbstrategen Terése Ljungdahl innan du tar fram en redogörelse,

Datum att tänka på

  • Nya webbplatser och e-tjänster ska vara tillgängliga från och med att de publiceras.
  • Äldre webbplatser och e-tjänster ska vara tillgängliga senast den 23 september 2020.
  • Publika appar ska vara tillgängliga sedast 23 juni 2021.

Testa tillgängligheten

För att veta om ditt system är tillgängligt måste du testa det. Du behöver kombinera följade testmetoder för att säkerställa tillgängligheten

  • Automatiska tester
  • Självskattningsverktyg, det vill säga en manuell test
  • Användningstester

webbriktlinjer.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om de olika metoderna.

I styleguideteamet har vi kunskap om användningstester och några av de automatiska testverktygen. Hör gärna av dig till oss om du har frågor.

Senast publicerad

Sidansvarig för sidan är Styleguide